Σάββατο, 16 Μαΐου 2009

EUROVISION 2009 MOLDOVA - NELLY CIOBANU - HORA DIN MOLDOVA -HQ STEREO

Video:

Performer: Nelly Ciobanu
Song title: Hora Din Moldova
Song writer(s): Nelly Ciobanu
Song composer(s): Veaceslav Daniliuc ...
LYRICS

Eurovision version: Romanian-English

Ye ye… le la te nane
Ye ye ye ye… le la te na
Ooh… oh… oh…

Ra! Ra!

All the mountains, all the seas
All the winds are dancing hora
It’s a dance you’ve never seen
From my country called Moldova

Şai lalai la… şi zborul (Shai lalai la… and the flight)
Şai lalai la… duce dorul (Shai lalai la… brings sorrow)
Dans de foc al iubirii joc (In the fire of a love’s game)
E hora din Moldova! Ru! (It’s the dance from Moldova! Ru!

Când o iubeşti te răsfată (When you love, I caress)
Când o-nvârtesti iţi da viaţa (When you spin, I give my life)
Toţi cu foc se avânta-n joc (All with fire come in the game)
E cu noroc (It’s lucky)

Ra, he hei, he hei (Ra, he hey, he hey)
Hai la hora, hai la hora din Moldova (Come to the dance, come to the dance from Moldova)
Ra, he hei, he hei (Ra, he hey, he hey)
Lute-i hora, lute-i hora în Moldova (The dance is hot, the dance from Moldova is hot)

Ra, he hei, he hei (Ra, he hey, he hey)
Hai la hora, hai la hora din Moldova (Come to the dance, come to the dance from Moldova)
Ra he hei, he hei (Ra, he hey, he hey)
Lute-i hora, lute-i hora în Moldova (The dance is hot, the dance from Moldova is hot)

Foaie verde-a bobului, măi (The green leaf of a pea plant, more)
Hop hop şi-aşa (Jump, jump around)
Păi jucaţi hora neamului (Come play our dance)
Şi zi-i mai tare lăutare (Come shout louder musician)
Să se-audă-n lumea mare (So all people can hear it)
Joacă hora mic şi mare (Both the young and the older)
Hop şi-a şa, măi (Jump, jump around, more)

All the seas, all the winds
All the feelings that you get from hora
All the day, past and nowaday
Oh the dance you wanna play

Ra, he hei, he hei (Ra, he hey, he hey)
Hai la hora, hai la hora din Moldova (Come to the dance, come to the dance from Moldova)
Ra he hei, he hei (Ra he hey, he hey)
Lute-i hora, lute-i hora în Moldova (The dance is hot, the dance from Moldova is hot)

Ra, he hei, he hei (Ra he hey, he hey)
Hai la hora, hai la hora din Moldova (Come to the dance, come to the dance from Moldova)
Ra he hei, he hei (Ra he hey, he hey)
Lute-i hora, lute-i hora în Moldova (The dance is hot, the dance from Moldova is hot)

Ra! He hei (Ra! He hey)
Şai lai la… Hei (Shai lalai la… Hey)
Ra! He hei (Ra! He hey)
Şai lalai la… Hei (Shai lalai la… Hey)
Ra! He hei (Ra! He hey)
Şai lai lalalai lalai lalala he… (Shai lai lalalai lalai lalala he..)

Ra! He hei (Ra! He hey)
Şai lai la… Hei (Shai lalai la… Hey)
Ra! He hei (Ra! He hey)
Şai lalai la… Hei (Shai lalai la… Hey)
Ra! He hei (Ra! He hey)
Şai lai lalalai lalai hei hoi hei… (Shai lai lalalai lalai hei hoi hei…)

----------

Romanian Version

Hei hei… e la te nane
Hei hei hei hei… e la te na
uuu ooooo…

RA…RA

Peste dealuri peste vai
Duce vantul hora noastra
Ru!
Soapta plina de vapai
Revarsata peste zari

Sai lalai la… si zborul
Sai lalai la… duce dorul
Dans de foc al iubirii joc
E hora din Moldova
Ru!

Cand o iubesti te rasfata
Cand o-nvartesti iti da viata
Toti cu foc se avanta-n joc
E cu noroc

Ra, he hei, he hei
Hai la hora, hai la hora din Moldova
Ra, he hei, he hei
Lute-i hora, lute-i hora in Moldova

Ra, he hei, he hei
Hai la hora, hai la hora din Moldova
Ra he hei, he hei
Lute-i hora, Iute-i hora in Moldova

Foaie verde-a bobului, mai
Hop hop si-a sa
Pai jucati hora neamului
Si zii mai tare lautare
Sa se-auda-n lumea mare
Joaca hora mic si mare
Hop si-a sa mai

Peste vai, peste mari
Tot cu drag ne-nvarte ea
Hora din strabuni
Vatra plaiului
Joaca neamului

Ra! Sai lai la… he hei
Ra! Sa lalai la… he hei
Ra! Sa lai lalalai lalalai lala

Ra! Sa lai la… he hei
Ra! Sa lalai la… he hei
Ra! Sa lai lalalai lalai lalai he

Ra! He hei Sai lai la… hei
Ra! He hei Sai lalai la… hei
Ra! He hei Sai lai lalalai lalai lalala he

Ra! He hei Sai lai la… hei
Ra! He hei Sai lalai la… hei
Ra! He hei Sai lai lalalai lalai hei hoi hei
------------

English Translation

Dance From Moldova

Hey hey… e la te nane
Hey hey hey hey… e la te na
Ooh… oh… oh…

Ra! Ra!

Over hills, over valleys
The wind brings our dance! Ru!
Murmur full of fire
Overflowing the horizon

Shai lalai la… and the flight
Shai lalai la… brings sorrow
In the fire of a love’s game
It’s the dance from Moldova! Ru!

When you love, I caress
When you spin, I give my life
All with fire come in the game
It’s lucky

Ra, he hey, he hey
Come to the dance, come to the dance from Moldova
Ra, he hei, he hei
The dance is hot, the dance from Moldova is hot

Ra, he hey, he hey
Come to the dance, come to the dance from Moldova
Ra he hei, he hei
The dance is hot, the dance from Moldova is hot

The grean leaf of a pea plant, more
Jump, jump around
Come play our dance
Come shout louder, musician
So all people can hear it
Both the young and the older
Jump, jump around, more

Over valleys, over seas
Still spinning us with love
The dance from our ancestors
The fire on the field
People’s joy

Ra! Shai lai la… He hey
Ra! Sha lalai la… He hey
Ra! Sha lai lalalai lalalai lala…

Ra! Sha lai la… He hey
Ra! Sha lalai la… He hey
Ra! Sha lai lalalai lalai lalai he…

Ra! He hey
Shai lai la… Hey
Ra! He hey
Shai lalai la…Hey
Ra! He hey
Shai lai lalalai lalai lalala he…

Ra! He hey
Shai lai la… Hey
Ra! He hey Shai lalai la…Hey
Ra! He hey
Shai lai lalalai lalai hei hoi hei…
--------------------

Ελληνική μετάφραση

Χορός της Μολδαβίας

Έι, έι, ε λα τε νάνε
έι, έι, έι, έι, ε λα τε να
ω, ω, ω

(Ρα, ρα)

Όλα τα βουνά, όλες οι θαλασσες,
όλοι οι άνεμοι χορεύουν τον χόρα
Είναι ένας χορός που ποτέ δεν είδες,
από τη χώρα μου που λέγεται Μολδαβία

Σάι λάι λάι λα...και όταν πετάς
σάι λάι λαί λα...θλίβεσαι
στη φωτιά ένος παιχνιδιού αγάπης
είναι ο χορός από τη Μολδαβία (Ρου)

Όταν αγαπάς, σε νοιάζομαι,
όταν στροβιλίζεσαι, δίνω και τη ζωή μου
όλα με φωτιά μπαίνουν στο χορό,
τι τυχη!

(Ρα, έι, ε, έι, ε)
(Mπες στο χορό, μπες στο χορό από τη Μολδαβία)
(Ρα, έι, ε, έι, ε)
(Ο χορός είναι καυτός, ο χορός από τη Μολδαβία είναι καυτός)

(Ρα, έι, ε, έι, ε)
(Mπες στο χορό, μπες στο χορό από τη Μολδαβία)
(Ρα, έι, ε, έι, ε)
(Ο χορός είναι καυτός, ο χορός από τη Μολδαβία είναι καυτός)

Στριφογύρνα πιο πολύ (πήδα, πήδα ολόγυρα)
έλα να χορέψεις το χορό μας
εμπρός, πάιξε πο δυνατά, μουσικέ
για να μπορεσουν όλοι οι άνθρωποι να το ακούσουν
τόσο οι νέοι όσο και οι γέροι.
Πήδα, πήδα ολόγυρα, κι άλλο!

Όλες οι θάλασσες, όλοι οι άνεμοι,
όλα τα αισθήματα που κερδίζεις από τον χόρα,
όλες οι ημέρες, παρελθόν και παρόν,
στο χορό που θέλεις να χορέψεις

(Ρα), σάι λα λα, (ε, έι)
(Ρα), σάι λα λα, (ε, έι)
(Ρα), σάι λάι, λαλαλάι, λαλαλάι, λαλα...

(Ρα), σάι λα λα, (ε, έι)
(Ρα), σάι λα λα, (ε, έι)
(Ρα), σάι λάι, λαλαλάι, λαλαλάι, ε...

(Ρα, ε, έι ), σάι λα λα, (έι)
(Ρα, ε, έι), σάι λα λα, (έι)
(Ρα, ε, έι), σάι λάι, λαλαλάι, λαλαλάι, λαλαλα, ε...

(Ρα, ε, έι ), σάι λα λα, (έι)
(Ρα, ε, έι), σάι λα λα, (έι)
(Ρα, ε, έι), σάι λάι. λαλαλάι, λαλάι, έι. όι, έι

-----------------------------------------------------------------Biography


One autumn morning in a small village in the south of Moldova a young woman prayed to her god; she asked: “Give me, My God, a girl who would become a singer!”. So on October, 28th 1974 in the village of Саnia in the Kantemirsky region, Nelly Ciobanu entered this life.

She is a bright, beautiful girl with captivating charisma; from her first moments on stage she has stunned her audiences with her unique ability to capture a hall with her resonant voice.

She made her professional debut in the Morning Star competition in 1994, which ended with a spectacular victory for the 19 year old singer; she was awarded the first prize and attracted general admiration, both from spectators and professionals. Eminent musicians were heard to say "This girl has a brilliant future".

Following her performance in the 1996 competition Maluri de Prut, she was acclaimed as the best young pop singer in the country. In 1997 at the contest Mamaia, 97 Nelly was awarded the third prize, and with it, recognition of her musical and artistic talents in Romania.

After the Sea of Friends competition in 1998, Nelly’s silver voice echoed along the Black Sea coast of Yalta. She took the third prize in the contest and won the permanent devotion of the audience. The special fire of the Moldavian singer and her Intriguing voice made her a general favorite with a second place at the contest Voice of Asia in 1999. The same year Nelly received the first prize at the contest Vladimir Ivasiuk and the recognition of the Ukrainian public. In 2000, at the prestigious Slavianskij Bazaar contest in Belarus, Nelly created a fantastic atmosphere, leading to the first prize in the festival. The crowd enthusiastically bade farewell to "the Moldavian nightingale" with a standing ovation.

All of Moldova held its breath as it watched Nelly’s performance at the New Wave contest in Jurmala in 2003. Even though she won the second prize, all of the participants, spectators, and juries declared that the Moldavian singer Nelly Ciobanu was the most important discovery of the festival.

The creative career of Nelly Ciobanu has developed steadily; she sings on the same stage with Western and Russian stars and her concerts in Eastern and Western Europe, China and Korea are planned for years in advance. Nelly Ciobanu became the face and pride of Moldavian artistic expression; wherever her voice is heard, people talk of the small country in the Centre of Eastern Europe with respect.

Over the last few years the singer has released four albums, with a fifth in preparation. Now she will present the song Hora from Moldova at the 2009 Eurovision contest. The music was composed by Vyacheslav Daniljuk with lyrics by Andrey Gadzhiu and Nelly herself.

Despite her youth, Nelly is the most authoritative singer in Moldova confirmed by the VIP award, offered every six years. In 2001 Nelly Ciobanu received the rank of Honoured Artist of Moldova. Since 2007, she has hosted one of the most popular TV music programs in Moldova Vedete La Bis .

Three years ago Nelly became a happy mum, and she dedicates her performance in the Eurovision Song Contest 2009 to her small daughter who became for her the most important audience in the world.

8 σχόλια:

 1. em..................................
  tpt dn exo na pw.......................
  messaio song pou dn a3ize n perasei stn teliko.............eleos..kai dn perase h kupros???gia na perasei to hey hey hey pou olo fonaze auth h gria???eleos.s...

  Greece

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. to tragoudi poli paradosiako polu oraio exei plaka.aksize pio kali thesi alla tora pia den dinoun simasia sta paradosiaka einai ligo paleon arxon einai i alitheia.ego vevaia to vrisko xaritomeno.

  RockyGirl

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. poli wreo ... a3ize kaliterh fesi..poli wreo paradosiaka alla oxi ki toso gia Eurovision Fetos ta pio wtrea tragudia eitan ths Moldavias tis tyrkias,azerbaitzan ki fisika elladas..!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Κοριτσακι μου τι την ειθελες τοση χαρα αφου δεν σου βγηκε σε καλο!!!Κριμα παντως

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. esi pou egra4es sts 13 iounios 2009 3:43
  prepei na pros8eseis kai ts norbhgias t song gt eilikrina ta espaseeeeeeee htan kati monadio pou pote dn 8a 3exasoume..e3allou nikise me megalh diafora..rekor leemeeeeee[!]

  katerina!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ήταν κίτς,αλλά ωραιώτερο απ'το κιτσαριό της Νορβηγίας!!!!ΧΑ,ΧΑ ΧΑ ΧΑΑΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Please do not include any trademarks in your comments, as I will have to delete them. Trademarks that allowed, is Eurovision and all TV broadcasters taking part on it.